osteoporoza.pl osteoporoza.pl
osteoporoza.pl Sukiennice Sukiennice
Witamy

Słowem Wstepu


Zapraszamy do Krakowa na VII Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy (27-28.09.2019r).

Tematami wiodącymi Kongresu są postępy w diagnostyce i leczeniu osteoporozy oraz osteoatrozy. Omówione będą problemy leczenia długoterminowego, jego skuteczności oraz ryzyka powikłań. Osobna sesja będzie poświęcona osteoporozom wtórnym m.in. w: endokrynopatiach, chorobach nerek, chorobach układowych i chorobie nowotworowej. Przedstawimy też nowe opcje terapeutyczne osteoporozy. Niezależnie od leczenia farmakologicznego osteoartrozy przedstawione będą zasady leczenia przeciwbólowego i fizjoterapii. Planujemy też sesję poświęconą zdrowemu starzeniu się, sarkopenii i upadkom. Podejmowaniu trudnych decyzji terapeutycznym w praktyce codziennej będzie poświęcony dyskusja okrągłego stołu. Przedstawimy problem zmniejszania się liczby leczonych na osteoporozę oraz jak można ten trend zmienić. Gośćmi kongresu będą m.in. prof. J.Kanis, J.Y.Reginster, S.E.Papapoulos, C.Cooper. Referaty przedstawią zaproszeni wykładowcy z kraju i zagranicy a doniesienia uczestników będą prezentowane w formie referatów i plakatów. Program naukowy obejmie ponad 50 wykładów oraz sesję plakatową. Językiem wykładowym będzie polski i angielski z tłumaczeniem symultanicznym. Zapraszamy uczestników do zgłaszania prac (termin 30.03.2019).

Do zobaczenia w Krakowie

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. med. Edward Czerwiński