Responsive image


POD AUSPICJAMI

International Osteoporosis FoundationPATRONAT HONOROWY

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak
...

PATRONAT MEDIALNY

...

...

...

...VII Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrologii - Zadanie Finansowane w ramach umowy nr 926/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

...ORGANIZATORZY

Polskie Towarzystwo Osteoartrologii

Europejska Fundacja Osteoporozy i Chorób Mięśniowo-Szkieletowych

Polska Fundacja Osteoporozy

Zakład Chorób Kości i Stawów UJ CM