Responsive image


POD AUSPICJAMI

International Osteoporosis Foundation


PEŁNY PROGRAM PIĄTEK 27.09 SOBOTA 28.09

I DZIEŃ 27.09.2019 (piątek)

SESJA CZAS TEMATY SESJI
S01 09.20-10.25 Suplementacje w osteoporozie
Przewodniczący: Marcinowska-Suchowierska E., Przedlacki J.
Marcinowska-Suchowierska E., Płudowski P. Standardy suplementacji i leczenia niedoborów witaminy D u osób dorosłych
Misiorowski W. Witamina K prawdy i mity
Berwecka M., Warzecha M., Amarowicz J., Czerwiński E. Czy witamina D zapobiega upadkom
Przedlacki J. Suplementacja wapnia a ryzyko sercowo-naczyniowe
S02 10.25-11.45 Długoterminowe leczenie osteoporozy
(Sesja sponsorowana przez firmę AMGEN)
Przewodniczący: Czerwiński E., Sewerynek E.
Czerwiński E., Borowy P. Denosumab w długoterminowym leczeniu osteoporozy
Korkosz M. Denosumab a bisfosfoniany
Sewerynek E. Jak długo leczyć osteoporozę, przerywać czy nie przerywać terapii
Marcinowska-Suchowierska E., Kupisz-Urbańska M. Kliniczne aspekty interakcji leków w osteoporozie
Głuszko P. Postępowanie w osteoporozie indukowanej przewlekłym, ogólnoustrojowym stosowaniem glikokortykosteroidów
11.45-12.15 PRZERWA
S03 12.15-13.30 Nowe strategie w leczeniu osteoporozy
Przewodniczący: Papapoulos S., Franek E.
Papapoulos S. Skuteczność przeciwzłamaniowa inhibitorów sklerostyny
Franek E. Abaloparatyd w leczeniu osteoporozy
Osieleniec J. Terapia sekwencyjna w osteoporozie
Cummings S., Lui L., Allen I., Eastell R. Czy leczenie antyresorpcyjne wydłuża życie?
13.30-14.30 LUNCH - PLAKATY
Kurs organizowany przez firmę NORAX: "Ultrasonograficzna densytometria metodą REMS w nowoczesnej diagnostyce osteoporozy"
S04 14.30-15.45 Postępy w diagnostyce osteoporozy
Przewodniczący: Kanis J, Czerwiński E.
Amarowicz J.,Kumorek A., Berwecka M, Warzecha M.,Czerwinski E. Zastosowanie TBS w ocenie ryzyka złamania w osteopenii
Kanis J. Skuteczność FRAX w zapobieganiu złamaniom (SCOOP)
Leszczyński P. VFA w rozpoznawaniu bezobjawowych złamań kręgosłupa
Iwaszkiewicz C., Leszczyński P. Densytometria kości metodą ultrasonograficznej multispektrometrii częstotliwości radiowej (REMS) w rozpoznawaniu osteoporozy
Nowakowska-Plaza A., Głuszko P. Porównanie metod diagnostycznych osteoporozy: tradycyjnej densytometrii i systemu REMS-techniki sonograficznej z użyciem fal radiowych
15.45-16.15 PRZERWA
S05 16.15-17.35 Powikłania w leczeniu osteoporozy
Przewodniczący: Pluskiewicz W., Kucharz E.
Pluskiewicz W. Bisfosfoniany wskazania (chpl) i przeciwskazania
Czerwiński E., Warzecha M., Borowy P. Złamania atypowe diagnostyka, leczenie
Wyszyńska-Pawelec G. Zapobieganie polekowej martwicy kości szczękowych
Jabłoński M. Leczenie złamań kręgosłupa
Żyluk A. Kompleksowy Zespół Bólu Regionalnego (Ch. Sudecka)
S06 17.35-18.35 Dyskusje okrągłego stołu: Problemy w leczeniu osteoporozy w Polsce
Przewodniczący: Czerwiński E., Sawicki A.
Uczestnicy: Batko B., Marcinowska-Suchowierska E., Serwerynek E.

POBIERZ PROGRAM PDF


ORGANIZATORZY

Polskie Towarzystwo Osteoartrologii

Europejska Fundacja Osteoporozy i Chorób Mięśniowo-Szkieletowych

Polska Fundacja Osteoporozy

Zakład Chorób Kości i Stawów UJ CM