Responsive image


POD AUSPICJAMI

International Osteoporosis Foundation


PEŁNY PROGRAM PIĄTEK 27.09 SOBOTA 28.09

I DZIEŃ 27.09.2019 (piątek)

SESJA CZAS TEMATY SESJI
S01 09.20-10.25 Suplementacje w osteoporozie
Przewodniczący: Marcinowska-Suchowierska E., Przedlacki J.
L01 Marcinowska-Suchowierska E., Płudowski P. Standardy suplementacji i leczenia niedoborów witaminy D u osób dorosłych
L02 Misiorowski W. Witamina K prawdy i mity
L03 Berwecka M., Warzecha M.,
Amarowicz J., Czerwiński E.
Czy witamina D zapobiega upadkom
L04 Przedlacki J. Suplementacja wapnia a ryzyko sercowo-naczyniowe
S02 10.25-11.45 Długoterminowe leczenie osteoporozy
(Sesja sponsorowana przez firmę AMGEN)
Przewodniczący: Czerwiński E., Sewerynek E.
L05 Czerwiński E., Borowy P. Denosumab w długoterminowym leczeniu osteoporozy
L06 Korkosz M. Denosumab a bisfosfoniany
L07 Sewerynek E. Jak długo leczyć osteoporozę, przerywać czy nie przerywać terapii
L08 Marcinowska-Suchowierska E., Kupisz-Urbańska M. Kliniczne aspekty interakcji leków w osteoporozie
L09 Głuszko P. Postępowanie w osteoporozie indukowanej przewlekłym, ogólnoustrojowym stosowaniem glikokortykosteroidów
11.45-12.15 PRZERWA
S03 12.15-13.30 Nowe strategie w leczeniu osteoporozy
Przewodniczący: Papapoulos S., Franek E.
L10 Papapoulos S. Skuteczność przeciwzłamaniowa inhibitorów sklerostyny
L11 Franek E. Abaloparatyd w leczeniu osteoporozy
L12 Osieleniec J. Terapia sekwencyjna w osteoporozie
L13 Cummings S., Lui L., Allen I., Eastell R. Czy leczenie antyresorpcyjne wydłuża życie?
13.30-14.30 LUNCH - PLAKATY
Kurs organizowany przez firmę NORAX: "Ultrasonograficzna densytometria metodą REMS w nowoczesnej diagnostyce osteoporozy"
S04 14.30-15.45 Postępy w diagnostyce osteoporozy
Przewodniczący: Kanis J, Czerwiński E.
L14 Amarowicz J., Kumorek A., Berwecka M, Warzecha M.,Czerwinski E. Zastosowanie TBS w ocenie ryzyka złamania w osteopenii
L15 Kanis J. Skuteczność FRAX w zapobieganiu złamaniom (SCOOP)
L16 Leszczyński P. VFA w rozpoznawaniu bezobjawowych złamań kręgosłupa
L17 Iwaszkiewicz C., Leszczyński P. Densytometria kości metodą ultrasonograficznej multispektrometrii częstotliwości radiowej (REMS) w rozpoznawaniu osteoporozy
L18 Nowakowska-Plaza A., Głuszko P. Porównanie metod diagnostycznych osteoporozy: tradycyjnej densytometrii i systemu REMS-techniki sonograficznej z użyciem fal radiowych
15.45-16.15 PRZERWA
S05 16.15-17.35 Powikłania w leczeniu osteoporozy
Przewodniczący: Pluskiewicz W., Kucharz E.
L19 Pluskiewicz W. Bisfosfoniany wskazania (chpl) i przeciwskazania
L20 Czerwiński E., Warzecha M., Borowy P. Złamania atypowe diagnostyka, leczenie
L21 Wyszyńska-Pawelec G. Zapobieganie polekowej martwicy kości szczękowych
L22 Jabłoński M. Leczenie złamań kręgosłupa
L23 Żyluk A. Kompleksowy Zespół Bólu Regionalnego (Ch. Sudecka)
S06 17.35-18.35 Dyskusje okrągłego stołu: Problemy w leczeniu osteoporozy w Polsce
Przewodniczący: Czerwiński E., Sawicki A.
Uczestnicy: Batko B., Marcinowska-Suchowierska E., Serwerynek E.

II DZIEŃ 28.09.2019 (sobota)

SESJA CZAS TEMATY SESJI
S07 08.00-9.40 Osteoporoza nie tylko pomenopauzalna
Przewodniczący: Misiorowski W., Korkosz M.
L24 Franek E. Algorytm diagnostyczny w endokrynopatiach
L25 Misiorowski W. Osteoporoza u mężczyzn
L26 Więcek A. Postępowanie w zaburzeniach mineralnych i kostnych w przewlekłej chorobie nerek (CKD-MBD)
L27 Kalinka E. Osteoporoza w przebiegu farmakoterapii raka piersi i prostaty
L28 Osieleniec J. Osteoporoza w układowych chorobach tkanki łącznej
L29 Nawrat-Szołtysik A. Opara J., Miodońska Z., Adamczuk E., Matyja B., Polak A. Ocena jakości życia mężczyzn w podeszłym wieku chorych na osteoporozę
09.40-10.10 PRZERWA
S8 10.10-11.45 Postępy w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów
Przewodniczący: Reginster J-Y., Jaworek J.
L30 Reginster J-Y. Postępy w leczeniu choroby zwyrodnieniowej
L31 Białoszewski D. Preparaty podawane w iniekcjach dostawowych w leczeniu osteoartrozy- czy leczą rzeczywiście?
L32 Woroń J. Leczenie bólu w chorobie zwyrodnieniowej
L33 Badurski J. Mieśniowo-kostno-stawowe manifestacje nadczynności przytarczyc
L34 Jaworek J. Fizjoterapia w profilaktyce i terapii choroby zwyrodnieniowej stawów
S9 11.45-13.00 Starzenie się i sarkopenia
Przewodniczący: Grodzicki T., Povoroznyuk V.
L35 Grodzicki T. Zdrowe starzenie się
L36 Berwecka M., Warzecha M., Amarowicz J., Czerwiński E. Najnowsza definicja sarkopenii
L37 Povoroznyuk V. Prewencja i leczenie sarkopenii
L38 Warzecha M., Berwecka M., Amarowicz J., Czerwinski E., Kumorek A. Ocena ryzyka upadku, siła, prędkość, masa mięśni
13.00-14.00 LUNCH
S10 14.00-15.30 Wzrost liczby nieleczonych - możliwe interwencje
Przewodniczący: Brzosko M., Głuszko P.
L39 Brzosko M. Stan leczenia osteoporozy w Polsce
L40 Glinkowski W., Narloch J., Krasuski K., Śliwczyński A. Śmiertelność po złamaniu bkku w Polsce
L41 Czerwiński E., Borowy P., Amarowicz J. Dlaczego zwiększa się liczba nieleczonych na osteoporozę w Polsce
L42 Amarowicz J., Czerwiński E. Kumorek A. Znaczenie FLS w zapobieganiu złamaniom
L43 Głuszko P. Polski program koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych POWER
S11 15.30-17.15 Różne
Przewodniczący: Lorenc R., Konstantynowicz J.
L44 Palicka V. Rola genetyki w przewidywaniu ryzyka złamania
L45 Konstantynowicz J., Abramowicz P., Stawicki K. Wrodzona łamliwość kości (Osteogenesis imperfecta) u osób dorosłych
L46 Lorenc R. Miejsce markerów obrotu kostnego w diagnostyce i leczeniu osteoporozy
L47 Borowy P., Czerwiński E. Zaburzenia metabolizmu kostnego w wybranych chorobach rzadkich
L48 Kucharz E. Zmiany kostne u chorych na sarkoidozę
L49 Berwecka M. Czerwinski E,. Amarowicz J., Warzecha M., Kumorek A. FRAX wraz z TBS w ocenie ryzyka złamania
17.15 Zamknięcie kongresu

POBIERZ PROGRAM PDF


ALBUM 25-LECIA KONGRESÓWORGANIZATORZY

Polskie Towarzystwo Osteoartrologii

Europejska Fundacja Osteoporozy i Chorób Mięśniowo-Szkieletowych

Polska Fundacja Osteoporozy

Zakład Chorób Kości i Stawów UJ CM